การบัญชี/การตรวจสอบบัญชี

Home  > งานสำนักงาน

companyphoto

บริษัท โตเกียว คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด

เพิ่มเติม

<ธุรกิจให้คำปรึกษา> บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการปฏิรูปองค์กร สนันสนุนความช่วยเหลือด้านการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศ การปรับปรุงระบบการเงิน การปรับโครงสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริการจัดการและการเปิดขายหุ้น รวมถึงการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้กับพนักงาน ฯลฯ <ธุรกิจบัญชีและภาษี> ธุรกิจบัญชีและภาษี ที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทลูกในต่างประเทศ ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จัดการภาษีราคาโอน วินิจฉัยองค์กร การดำเนินการเปิดขายหุ้น การคืนภาษี ฯลฯ <ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล> บริการจัดส่งพนักงานด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

 • การทำบัญชีภาษี
 • การทำบัญชี
 • บริการจัดทำบัญชี
 • การคืนภาษี
 • การตรวจสอบตามกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

companyphoto

LAMTIP PARTNERS(Thailand)Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

・บริการทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก・บริการยื่นคำร้องขอปิดบัญชี・ตรวจสอบการปิดบัญชี・บริการยื่นคำร้องขอและต่ออายุวีซ่า/ใบอนุญาตการทำงาน・ให้บริการปรึกษาต่างๆโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทนายฝีมือดี・ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการมรดกนานาชาติสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ในประเทศไทย・บริการตรวจสอบสถานะบริษัท อสังหาริมทรัพย์ และหุ้นของไทย

 • การทำบัญชี
 • งานภาษี
 • การให้การสนับสนุน
 • วีซ่า
 • งานทางกฎหมาย
 • บริการจัดทำบัญชี
 • ใบอนุญาติทำงาน

companyphoto

Accounting Porter Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง พอร์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทบัญชีที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบริการด้านบัญชีต่างๆดังต่อไปนี้ 1. บริการสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศทุกประเภท (การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนขยายธุรกิจ, การจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ, การยื่นคำร้องขอ BOI) 2. บริการช่วยเหลือด้านการดำเนินการทุกประเภท (การทำบัญชี, จัดทำแบบยื่นรายการภาษี, ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ด้านบัญชี, การประเมินมูลค่ากิจการ, ช่วยเหลือในการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ช่วยเหลือด้านการประเมินบุคลากร ) 3. บริการช่วยเหลือก่อนออกสู่ตลาด (การเข้าตลาดหลักทรัพย์, การชำระบัญชี, การขายหุ้น, การควบรวมกิจการ) โดยยึดหลักการบริการต่างๆต่อไปนี้ A. เป็นเสมือน Back office: ช่วยจัดการงานส่วน Back office ประจำวันที่ยุ่งยากต่างๆ ตั้งแต่การทำบัญชี ไปจนถึง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน B. ให้คำปรึกษา: ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้มองเห็นจุดที่เป็นปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา C. สนับสนุนกิจการร่วมค้า: มีส่วนร่วมลงทุนในการสร้างสวนสนุกหิมะเทียม "Snow town" ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ด้วยบริการที่เราได้ทำทั้งหมดข้างต้น เราจึงพร้อมรับฟังลูกค้าทุกท่านด้วยใจ

 • บริการให้คำปรึกษา
 • การทำบัญชี
 • งานภาษี
 • การให้การสนับสนุน
 • การตรวจสอบบัญชี
GPC (Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การสนับสนุนบริษัทที่เพิ่งเริ่มลงทุน
 • การรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
Almet Asia Co., Ltd

เพิ่มเติม

 • หน่วยงานต่างๆ
 • ก่อตั้งบริษัท
 • การทำบัญชีภาษี
ASAHI BUSINESS SOLUTION AND ACCOUNTING CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การทำบัญชีภาษี
 • การสำรวจต่างๆ
ARK ENTERPRISE CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การตรวจสอบทุกประเภท
 • ข้อมูลบริษัท
JTIA Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • การทำบัญชี
A&A Japan Business Partners Co,. LTD.

เพิ่มเติม

 • การทำบัญชี
 • การสนับสนุนต่างๆ
 • การเข้าสู้ตลาดการค้าไทย
DOUBLE PINE COMPANY LIMITED

เพิ่มเติม

 • การทำบัญชี
 • สำนักงานให้เช่า
 • ซอฟแวร์

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน