บริการด้านการลงทุน (BOI)

Home  > การลงทุนในต่างประเทศ

companyphoto

Accounting Porter Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง พอร์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทบัญชีที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบริการด้านบัญชีต่างๆดังต่อไปนี้ 1. บริการสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศทุกประเภท (การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนขยายธุรกิจ, การจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ, การยื่นคำร้องขอ BOI) 2. บริการช่วยเหลือด้านการดำเนินการทุกประเภท (การทำบัญชี, จัดทำแบบยื่นรายการภาษี, ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ด้านบัญชี, การประเมินมูลค่ากิจการ, ช่วยเหลือในการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ช่วยเหลือด้านการประเมินบุคลากร ) 3. บริการช่วยเหลือก่อนออกสู่ตลาด (การเข้าตลาดหลักทรัพย์, การชำระบัญชี, การขายหุ้น, การควบรวมกิจการ) โดยยึดหลักการบริการต่างๆต่อไปนี้ A. เป็นเสมือน Back office: ช่วยจัดการงานส่วน Back office ประจำวันที่ยุ่งยากต่างๆ ตั้งแต่การทำบัญชี ไปจนถึง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน B. ให้คำปรึกษา: ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้มองเห็นจุดที่เป็นปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา C. สนับสนุนกิจการร่วมค้า: มีส่วนร่วมลงทุนในการสร้างสวนสนุกหิมะเทียม "Snow town" ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ด้วยบริการที่เราได้ทำทั้งหมดข้างต้น เราจึงพร้อมรับฟังลูกค้าทุกท่านด้วยใจ

 • บริการให้คำปรึกษา
 • การทำบัญชี
 • งานภาษี
 • การให้การสนับสนุน
 • การตรวจสอบบัญชี
ARK ENTERPRISE CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การตรวจสอบทุกประเภท
 • ข้อมูลบริษัท
NAC Global (Thailand) Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • การยื่นคำร้องต่างๆ
MEIYOSHA ACCOUNTING & CONSULTANT CO., LTD.

เพิ่มเติม

 • สำนักงานบัญชี
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษี
 • การใช้งานวีซ่า
TNY Legal Co.,Ltd. ( TNY国際法律事務所 )

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • แรงงาน
 • งานทางกฎหมาย
 • ธุรกิจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
 • การแปล/ล่ามทางธุรกิจ
 • กฎหมาย
 • บริษัทกฎหมาย
 • การควบรวมกิจการ
Bangkok Business Consult Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • การยื่นคำร้องต่อBOI
 • บริษัท/สถานประกอบการโรงงาน
 • สนับสนุนการแก้ไขปัญหา
RSM (Thailand) Limited

เพิ่มเติม

 • การร่างสัญญา
 • บริการจัดทำบัญชี
 • การคำนวณเบี้ยเลี้ยง
Nippon Consulting Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • การบริการของหน่วยงานต่างๆ
 • การสนับสนุนการก่อตั้งบริษัทท้องถิ่น
 • การยื่นคำร้องต่อนิคมอุตสาหกรรม
Blue Assistance Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • ใบอนุญาตทำงาน
 • ตัวแทนยื่นขอวีซ่า
 • ธุรกิจBOI
 • ตัวแทนยื่นขอวีซ่าเข้า-ออก
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่า
 • ผู้แทนให้คำปรึกษาด้านการสำรวจ
 • วีซ่า
Phanat accounting Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • การทำบัญชี
 • การตรวจสอบ

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน