การพัฒนาบุคลากร

Home  > ทรัพยากรบุคคล

companyphoto

TalentEx(Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • คนที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
 • ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
 • การรับเข้าทำงาน

companyphoto

JAC Recruitment Thailand

เพิ่มเติม

ค้นหาบุคลากร

 • การรับสมัครงาน
 • ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
 • ให้บริการจ้างงาน
 • การจัดส่งบุคลากร
 • บริษัทจัดหางานชั่วคราว

companyphoto

OS THAILAND CO.,LTD

เพิ่มเติม

ส่งแรงงานกรรมกรแบบจ้างเหมาไปตามระยะเวลาที่กำหนด/จัดหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เป็นตัวแทนระบบPayRoll และจัดหาแรงงานต่างด้าวจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้าน

 • การรับสมัครงาน
 • การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
 • การจัดส่งบุคลากร
 • บริษัทจัดหางานชั่วคราว

companyphoto

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

เพิ่มเติม

แนะนำบุคลากร, แปลภาษา ,ปรึกษาธุรกิจ

 • การศึกษาทรัพยากรมนุษย์
 • การรับสมัครงาน
 • ให้บริการจ้างงาน
JTCA Company Limited

เพิ่มเติม

 • การรับสมัครงาน
 • งานแปลงานล่าม
 • การศึกษาทรัพยากรมนุษย์
Asian Identity Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์
 • การศึกษาทรัพยากรมนุษย์
 • การจ้างงานจากการคัดกรอง
Hirayama (Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • การศึกษาทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดส่งบุคลากร
 • ที่ปรึกษาด้านการปรับปรุง
WILL 9 RECRUITMENT CO., LTD.

เพิ่มเติม

 • ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
บริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ

เพิ่มเติม

 • การพัฒนา
 • การนำเข้าส่งออก
 • การวิจัย
 • โลจิสติก
สถาบันวิทยาการ สวทช

เพิ่มเติม

 • การพัฒนา
 • การวิจัย
 • การประเมินบุคลากร

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน