การจัดตั้งบริษัท/นิติบุคคล

Home  > การลงทุนในต่างประเทศ

companyphoto

Accounting Porter Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง พอร์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทบัญชีที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบริการด้านบัญชีต่างๆดังต่อไปนี้ 1. บริการสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศทุกประเภท (การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนขยายธุรกิจ, การจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ, การยื่นคำร้องขอ BOI) 2. บริการช่วยเหลือด้านการดำเนินการทุกประเภท (การทำบัญชี, จัดทำแบบยื่นรายการภาษี, ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ด้านบัญชี, การประเมินมูลค่ากิจการ, ช่วยเหลือในการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ช่วยเหลือด้านการประเมินบุคลากร ) 3. บริการช่วยเหลือก่อนออกสู่ตลาด (การเข้าตลาดหลักทรัพย์, การชำระบัญชี, การขายหุ้น, การควบรวมกิจการ) โดยยึดหลักการบริการต่างๆต่อไปนี้ A. เป็นเสมือน Back office: ช่วยจัดการงานส่วน Back office ประจำวันที่ยุ่งยากต่างๆ ตั้งแต่การทำบัญชี ไปจนถึง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน B. ให้คำปรึกษา: ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้มองเห็นจุดที่เป็นปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา C. สนับสนุนกิจการร่วมค้า: มีส่วนร่วมลงทุนในการสร้างสวนสนุกหิมะเทียม "Snow town" ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ด้วยบริการที่เราได้ทำทั้งหมดข้างต้น เราจึงพร้อมรับฟังลูกค้าทุกท่านด้วยใจ

 • บริการให้คำปรึกษา
 • การทำบัญชี
 • งานภาษี
 • การให้การสนับสนุน
 • การตรวจสอบบัญชี
LONGSTAY CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • บริการให้คำปรึกษา
 • สนับสนุนด้านที่พัก
 • การบริการขอใบอนุญาต
Almet Asia Co., Ltd

เพิ่มเติม

 • หน่วยงานต่างๆ
 • ก่อตั้งบริษัท
 • การทำบัญชีภาษี
SAKURA SERVICE CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • งานล่าม
 • ก่อตั้งบริษัท
 • การขนส่ง
ASAHI BUSINESS SOLUTION AND ACCOUNTING CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การทำบัญชีภาษี
 • การสำรวจต่างๆ
ARK ENTERPRISE CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การตรวจสอบทุกประเภท
 • ข้อมูลบริษัท
Sabaijai Consulting Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • การพัฒนาระบบ
 • หน่วยงานต่างๆ
 • การยื่นขอวีซ่า
NAC Global (Thailand) Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • การยื่นคำร้องต่างๆ
A&A Japan Business Partners Co,. LTD.

เพิ่มเติม

 • การทำบัญชี
 • การสนับสนุนต่างๆ
 • การเข้าสู้ตลาดการค้าไทย
TEN RISE Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • การทำบัญชี
 • การสนับสนุนธุรกิจ
 • งานก่อสร้างและตกแต่งภายในภายนอก

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน