ทรัพยากรบุคคล

Home  > ทรัพยากรบุคคล

companyphoto

TalentEx(Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • คนที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
 • ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
 • การรับเข้าทำงาน

companyphoto

JAC Recruitment Thailand

เพิ่มเติม

ค้นหาบุคลากร

 • การรับสมัครงาน
 • ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
 • ให้บริการจ้างงาน
 • การจัดส่งบุคลากร
 • บริษัทจัดหางานชั่วคราว

companyphoto

OS THAILAND CO.,LTD

เพิ่มเติม

ส่งแรงงานกรรมกรแบบจ้างเหมาไปตามระยะเวลาที่กำหนด/จัดหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/เป็นตัวแทนระบบPayRoll และจัดหาแรงงานต่างด้าวจาก 3 ประเทศเพื่อนบ้าน

 • การรับสมัครงาน
 • การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
 • การจัดส่งบุคลากร
 • บริษัทจัดหางานชั่วคราว

companyphoto

PERSONNEL CONSULTANT MANPOWER (THAILAND) CO., LTD.

เพิ่มเติม

แนะนำบุคลากร, แปลภาษา ,ปรึกษาธุรกิจ

 • การศึกษาทรัพยากรมนุษย์
 • การรับสมัครงาน
 • ให้บริการจ้างงาน
Saiyo Recruitment Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • การรับสมัครงาน
 • การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
 • บริษัทร่วมลงทุนของญี่ปุ่น
Nippon Consulting Recruitment Co.,Ltd

เพิ่มเติม

 • การรับสมัครงาน
SAKURA SERVICE CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • งานล่าม
 • ก่อตั้งบริษัท
 • การขนส่ง
JTCA Company Limited

เพิ่มเติม

 • การรับสมัครงาน
 • งานแปลงานล่าม
 • การศึกษาทรัพยากรมนุษย์
Dee Staff Recruitment Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • การรับสมัครงาน
Manpower Thailand

เพิ่มเติม

 • การยื่นคำร้องต่อหน่วยงาน
 • ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน
 • การให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน