การขยายตลาด/สนับสนุนธุรกิจ

Home  > การลงทุนในต่างประเทศ

companyphoto

T-LIVE BANGKOK CO., LTD.

เพิ่มเติม

ให้การวางแผนและปรึกษางานอีเว้นต์ทุกรูปแบบ , การจัดการสถานที่ , ดูแลความคืบหน้า , ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้จัดงาน, กำหนดการของงาน รวมไปถึง production , management และ arrangement จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกประเภทสำหรับงาน、ให้ความช่วยเหลือในด้านงานจัดโชว์, คัดเลือกนักแสดง , การผลิตรายการโทรทัศน์ , ภาพยนตร์ , ละคร , ภาพยนตร์โฆษณา , นิตยสาร , เก้บข้อมูลสำหรับตีพิมพ์หนังสือ , ช่วยเหลือในด้านการถ่ายภาพแฟชั่น หรือคอยช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำอื่นๆ , เป็นนายหน้าขอใบอนุญาตการถ่ายทำ และยังช่วยค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทำ เป็นต้น

 • การเข้าสู้ตลาดการค้าไทย
 • การให้การสนับสนุน
 • งานอิเว้นท์

companyphoto

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

เพิ่มเติม

 • การรับรองมาตรฐาน ISO
AWUL (THAILAND) CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • การออกแบบการผลิต
 • การพิมพ์นามบัตร
 • การนำเสนอโฮมเพจ
OSCAR PAPER WORKS, LTD.

เพิ่มเติม

 • แพ็กเกจการพิมพ์
 • การพิมพ์ทั่วไป
 • การพิมพ์ตราประทับ
Animation International(Thailand)Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

 • งานพิมพ์ทุกประเภท
 • ตัวแทนการจดลิขสิทธิ์ตัวละคร
 • การผลิตสินค้า
ASE GROUP (THAILAND) CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • ตัวแทนฝ่ายขายในประเทศไทย
 • การเปิดตลาด
 • การสนับสนุนการซื้อ
Kampai Imaging Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • การพิมพ์นามบัตร
 • แพ็กเกจการพิมพ์
 • การพิมพ์ทั่วไป
 • เอกสารการประชุม
 • เครื่องมือสื่อสารการตลาด
 • ปฏิทิน
 • การพิมพ์แคตตาล็อก
THAI SEIKO PRINTING CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • การพิมพ์สกรีน
 • การพิมพ์ตราประทับ
 • เครื่องพิมพ์แบบพิเศษ
บริษัท อ็อคเมนติส (ไทยแลนด์) จำกัด

เพิ่มเติม

 • การสนับสนุนธุรกิจ
 • ที่ปรึกษาด้านไอที
 • ที่ปรึกษา
บริษัท เอ๊กซ์เอ๊กซ์แอล จำกัด

เพิ่มเติม

 • การตลาด
 • การสนับสนุนธุรกิจ
 • ที่ปรึกษา

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน