การลงทุนในต่างประเทศ

Home  > การลงทุนในต่างประเทศ

companyphoto

บริษัท โตเกียว คอนซัลติ้ง เฟิร์ม จำกัด

เพิ่มเติม

<ธุรกิจให้คำปรึกษา> บริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการปฏิรูปองค์กร สนันสนุนความช่วยเหลือด้านการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศ การปรับปรุงระบบการเงิน การปรับโครงสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริการจัดการและการเปิดขายหุ้น รวมถึงการสร้างความตระหนักและแรงจูงใจให้กับพนักงาน ฯลฯ <ธุรกิจบัญชีและภาษี> ธุรกิจบัญชีและภาษี ที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีบริษัทลูกในต่างประเทศ ตรวจสอบบัญชีโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จัดการภาษีราคาโอน วินิจฉัยองค์กร การดำเนินการเปิดขายหุ้น การคืนภาษี ฯลฯ <ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล> บริการจัดส่งพนักงานด้านบัญชีและผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน

 • การทำบัญชีภาษี
 • การทำบัญชี
 • บริการจัดทำบัญชี
 • การคืนภาษี
 • การตรวจสอบตามกฎหมาย
 • ให้คำปรึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

companyphoto

Accounting Porter Co.,Ltd.

เพิ่มเติม

บริษัท แอคเคาท์ติ้ง พอร์เตอร์ จำกัด เป็นบริษัทบัญชีที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะบริการด้านบัญชีต่างๆดังต่อไปนี้ 1. บริการสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศทุกประเภท (การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนขยายธุรกิจ, การจัดตั้งบริษัทในต่างประเทศ, การยื่นคำร้องขอ BOI) 2. บริการช่วยเหลือด้านการดำเนินการทุกประเภท (การทำบัญชี, จัดทำแบบยื่นรายการภาษี, ให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์ด้านบัญชี, การประเมินมูลค่ากิจการ, ช่วยเหลือในการออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ, ช่วยเหลือด้านการประเมินบุคลากร ) 3. บริการช่วยเหลือก่อนออกสู่ตลาด (การเข้าตลาดหลักทรัพย์, การชำระบัญชี, การขายหุ้น, การควบรวมกิจการ) โดยยึดหลักการบริการต่างๆต่อไปนี้ A. เป็นเสมือน Back office: ช่วยจัดการงานส่วน Back office ประจำวันที่ยุ่งยากต่างๆ ตั้งแต่การทำบัญชี ไปจนถึง รายงานการปิดบัญชีประจำเดือน B. ให้คำปรึกษา: ให้คำแนะนำที่จะช่วยให้มองเห็นจุดที่เป็นปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การคลี่คลายปัญหา C. สนับสนุนกิจการร่วมค้า: มีส่วนร่วมลงทุนในการสร้างสวนสนุกหิมะเทียม "Snow town" ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย ด้วยบริการที่เราได้ทำทั้งหมดข้างต้น เราจึงพร้อมรับฟังลูกค้าทุกท่านด้วยใจ

 • บริการให้คำปรึกษา
 • การทำบัญชี
 • งานภาษี
 • การให้การสนับสนุน
 • การตรวจสอบบัญชี

companyphoto

GVA Law Office (Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มเติม

บริษัทกฎหมายไทย、กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ IT、ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ

 • การยื่นขอวีซ่า
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
 • แรงงาน
 • การให้การสนับสนุน
 • งานทางกฎหมาย
 • ให้บริการทางกฎหมาย
 • ใบอนุญาติทำงาน
 • ตัวแทนธุรกิจ

companyphoto

T-LIVE BANGKOK CO., LTD.

เพิ่มเติม

ให้การวางแผนและปรึกษางานอีเว้นต์ทุกรูปแบบ , การจัดการสถานที่ , ดูแลความคืบหน้า , ดูแลอุปกรณ์ที่ใช้จัดงาน, กำหนดการของงาน รวมไปถึง production , management และ arrangement จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นทุกประเภทสำหรับงาน、ให้ความช่วยเหลือในด้านงานจัดโชว์, คัดเลือกนักแสดง , การผลิตรายการโทรทัศน์ , ภาพยนตร์ , ละคร , ภาพยนตร์โฆษณา , นิตยสาร , เก้บข้อมูลสำหรับตีพิมพ์หนังสือ , ช่วยเหลือในด้านการถ่ายภาพแฟชั่น หรือคอยช่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำอื่นๆ , เป็นนายหน้าขอใบอนุญาตการถ่ายทำ และยังช่วยค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการจะถ่ายทำ เป็นต้น

 • การเข้าสู้ตลาดการค้าไทย
 • การให้การสนับสนุน
 • งานอิเว้นท์

companyphoto

PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

เพิ่มเติม

 • การรับรองมาตรฐาน ISO
AWUL (THAILAND) CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • การออกแบบการผลิต
 • การพิมพ์นามบัตร
 • การนำเสนอโฮมเพจ
GPC (Thailand) Co., Ltd.

เพิ่มเติม

 • ก่อตั้งบริษัท
 • การสนับสนุนบริษัทที่เพิ่งเริ่มลงทุน
 • การรองรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
LONGSTAY CONSULTING (THAILAND) CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • บริการให้คำปรึกษา
 • สนับสนุนด้านที่พัก
 • การบริการขอใบอนุญาต
Almet Asia Co., Ltd

เพิ่มเติม

 • หน่วยงานต่างๆ
 • ก่อตั้งบริษัท
 • การทำบัญชีภาษี
SAKURA SERVICE CO.,LTD.

เพิ่มเติม

 • งานล่าม
 • ก่อตั้งบริษัท
 • การขนส่ง

มาลงทะเบียนบริษัทของคุณบนB-Search
มาขยายธุรกิจไปสู่ทั่วโลกกัน