ข่าว

Home  > รายการข่าว > วันนี้วันอะไร (27-30 กรกฎาคม) - ขอเชิญร่วมงาน Organic & Natural Expo 2017 งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (พ.ศ. 2560)

  • ข่าว

วันนี้วันอะไร (27-30 กรกฎาคม) - ขอเชิญร่วมงาน Organic & Natural Expo 2017 งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (พ.ศ. 2560)

photo

Organic & Natural Expo 2017 งานแสดงสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน


       กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน Organic & Natural Expo 2017 งานแสดงสินค้าอินทรีย์และธรรมชาติ รวมถึงบริการอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นการรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการอินทรีย์ และธรรมชาติ อย่างครบวงจร เพื่อขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนกระตุ้นการบริโภคสินค้าอินทรีย์
       นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ในทุกระดับด้านการผลิต การตลาดและการรับรองมาตรฐานสากล ได้โอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อในประเทศและผู้นำเข้าต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันและเชื่อมโยงการตลาด ข้อมูลการค้า กฎระเบียบ และมาตรฐานการรับรองระหว่างภูมิภาคของไทยและต่างประเทศ

       ระยะเวลาการจัดงาน :       วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น.
       สถานที่จัดงาน :     ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Plenary Hall 1 – 3)


       สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.organicnaturalexpo.com/exhibitor.html