ข่าว

Home  > รายการข่าว > "Perry Johnson Registrars, Inc." หน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เข้าสู่ตลาดประเทศไทย

  • คอลัมน์

"Perry Johnson Registrars, Inc." หน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เข้าสู่ตลาดประเทศไทย

photo

 สำนักงานใหญ่ของบริษัท Perry Johnson Registrars, Inc. ตั้งอยู่ในรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระดับโลก ที่ว่า "ศตวรรษที่ 21 คือยุคสมัยของเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีอุตสาหกรรมการผลิตเป็นที่น่าสนใจ" จึงได้ก่อตั้งสำนักงานสาขาประเทศไทยขึ้นในปี 2546 

จุดยุทธศาสตร์สำหรับศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มบริษัทเรานั้น นอกเหนือจากดำเนินการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน ISO แล้วนั้น ยังดำเนินการจัดการสินค้า ให้บริการตัวแทนตรวจสอบ ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก วันนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้จัดการทั่วไปของ  Perry Johnson Registrars, Inc. ประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดในประเทศไทยปัจจุบัน

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานจะเป็นเรื่องสำคัญกับตลาดประเทศไทยในอนาคต

 "การเปลี่ยนแปลงจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในไปสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น แต่ประเทศไทยที่ยังเป็นคงเป็นประเทศที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เป็นหลัก ภายใต้กระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่การกระจายวัสดุ ชิ้นส่วน ที่ต้องใส่ใจในการรักษาคุณภาพแล้วนั้น ระบบการรับรองจึงเป็นประโยชน์ที่จะไม่ทำให้คุณภาพดังกล่าวนั้นลดลง"

 ซึ่งนี่คือคำกล่าวของคุณอิโตะ โนบุยูกิ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย ในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานตรวจสอบรับรองมาตรฐานอยู่ประมาณ 40 แห่ง โดยในจำนวนดังกล่าวนี้มีจำนวนไม่กี่แห่งที่มีมืออาชีพเป็นชาวญี่ปุ่น คุณอิโตะได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การตรวจสอบรับรองมาตรฐานจะเป็นเรื่องสำคัญกับตลาดประเทศไทยในอนาคตและ "การมีอยู่ของ BOI นั้นสำคัญมาก" 

การรับรองมาตรฐานสากลเข้าสู่ตลาด

 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ซึ่งการตรวจสอบเพื่อขอสิทธิประโยชน์นั้น ให้ความสำคัญกับการได้มาซึ่งมาตราฐาน ISO หรือมาตรฐานเทียบเท่าสากล อาจกล่าวได้ว่าเป็นเงื่อนไขการอนุมัติตามความเป็นจริง ซึ่งมีบริษัทคู่ค้าจำนวนไม่น้อยที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขในการรับรอง ที่ได้รับการอนุมัติจากเรา ปัจจุบันการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเข้ามาดำเนินการในตลาดประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐาน ISO 9001 ที่เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการทั้งหมดถือเป็น "มาตรฐานขั้นต่ำที่จำเป็น" ในขณะที่มาตรฐาน IATF 16949 สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น เป็นข้อบังคับที่ต้องดำเนินการสำหรับการพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยบริษัทส่วนใหญ่กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่

หน่วยงานประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะก้าวไปสู่การรับรองมาตรฐานประเภทอื่น ๆ ซึ่งคุณอิโตะได้แสดงความกังวลว่า "ทั้ง ๆ ที่มีการดำเนินการตรวจสอบรับรอง แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่มีวัตถุประสงค์เพียงแค่การได้มาเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงไปสู่การดำเนินงานหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง" นอกจากนี้ "การพัฒนาระบบที่เป็นรากฐานในการบริหารจัดการของลูกค้าแต่ละรายก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน"

จากนี้จะมีความต้องการทางธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อากาศยาน และการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากรถยนต์แล้วในธุรกิจหลาย ๆ สาขาก็มีการเติบโตเช่นกัน อาทิเช่น ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การที่รายได้ประชากรของประเทศเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังมีความตระหนักด้านสุขภาพจนถึงความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มความต้องการ "เกษตรอินทรีย์" เพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งจะเป็นแนวโน้มของตลาดในอนาคต

มีข้อมูลว่าธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนั้นคิดเป็น 30% ของผลผลิตอุตสาหกรรมทั้งหมด และ "การให้ความสำคัญกับการจัดการที่มีัประสิทธิภาพก็เพิ่มสูงขึ้นทุก ๆ วัน" คุณอิโตะกล่าว บริษัทจึงได้ดำเนินการให้การรับรองร้านอาหารตามมาตรฐาน FSSC 2200 ให้มีความปลอดภัยด้านอาหารที่สูงขึ้น

และไม่ควรมองข้ามอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงที่แนะนำโดย BOI ในบรรดานั้นคือ อุตสาหกรรมอากาศยาน บริษัทของเราจึงได้เตรียมโปรแกรมสำหรับตรวจสอบมาตรฐานอากาศยาน AS9100 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มตลาดในอนาคต ครอบคลุมถึงการรองรับความต้องการของบริษัทสายการบินต้นทุนต่ำ (LCC) ในการจัดหาและบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่มีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิม 

นอกจากนี้เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ เราจึงเริ่มจัดการดำเนินการตรวจสอบรับรองการรีไซเคิลตามมาตรฐาน R2 (Responsible Recycling) ซึ่งมีเพียงไม่กี่หน่วยงานเท่านั้นที่สามารถทำการรับรองมาตรฐานนี้ได้ โดยเราได้ดำเนินให้การรับรองกับลูกค้ากว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทรีไซเคิลทั่วโลก ที่มีกว่า 700 ราย

ให้บริการตัวแทนตรวจสอบภายในบริษัท

 นอกเหนือจากการตรวจสอบรับรองมาตรฐานแล้ว เรายังให้บริการตัวแทนตรวจสอบภายในบริษัท อาทิเช่น ร้านค้าปลีกจำพวกร้านสะดวกซื้อ เราได้จัดเตรียมโปรแกรมที่สามารถตอบสนองต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ดำเนินการจัดการแบบเรียลไทม์ ด้วยความเข้าใจ วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานและแนวโน้มแก่ลูกค้า เพื่อสะท้อนภาพทางธุรกิจ เรื่องเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่อุตสาหกรรมค้าปลีกเท่านั้น แต่ยังอยู่ในกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่กำลังเข้าสู่ตลาดและคาดหวังจะเติบโตในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมมนาฟรีรายเดือนเกี่ยวกับระบบการจัดการเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย เราจะยังคงให้บริการที่ใช้งานง่ายกับมุมมองของลูกค้า และวางเป้าหมายบุกเบิกช่องทางการขายสินค้าให้มากยิ่งขึ้น

สัมมนา

【ข้อมูล บริษัท】

ชื่อ บริษัท : PERRY JOHNSON REGISTRARS, INC.

ที่อยู่: 140 อาคาร One Pacific Place, ชั้น 15, ห้อง 1503, ถ. สุขุมวิท, เขตคลองเตย, กรุงเทพฯ 10110, ประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

โทร. 02-653-2277 แฟกซ์ 02-653-2278

ภาษาญี่ปุ่น (คุณอิโตะ) โทร. 081-915-6154 / E-mail : iton@pjr.co.th

ภาษาไทย (ปีรัตน์)โทร. 081-900-5607 / E-mail : pvisaikul@pjr.com

คุณกำลังอ่านบทความนี้

บริษัทรับเหมาแรงงาน(Outsourcing) ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านกลุ่มอุตสาหกรรมทุกประเภทOS (Thailand)Co.,Ltd.

บุกเบิกธุรกิจตลาดที่จอดรถใน ASEAN บริษัท SPACE VALUE (THAILAND) CO.,LTD

PIATEC (Thailand) Co.,Ltd.บุกเบิกธุรกิจรูปแบบใหม่ “วิดีโออาหารญี่ปุ่น” สำหรับคนไทย